043203b3.jpg
08683efd.jpg
3988ebfe.jpg
16d765e7.jpg
45dbec40.jpg
一品ずつ撮ってみました

72.2kg 21% 94cm